Hovedside | Rapporter | Om NØI | Linker | Kontakt

N
Click here for English version

Språk/Language


Samfunnsøkonomenes Forening: http://www.samfunnsokonomene.no
Enkelte av forskerne/konsulentene ved NØI er medlem av Samfunnøkonomenes Forening.

Statistisk Sentralbyrå:
http://www.ssb.no

Næringsøkonomisk og annen statistikk.

Dagens Næringsliv:
http://www.dn.no
Daglige nyheter om næringslivet.